Català | Franšais
Demani'ns un pressupost
Serveis
Disseny i construcció de jardins
Sistemes de reg
Jardins i espais públics
Manteniment de jardins
Manteniment de piscines
Altres serveis
Serveis > Disseny i construcció de jardins

Estem familiaritzats en dissenyar i construir jardins harmònics amb l’entorn i amb les persones que en gaudiran. Per això donem màxima prioritat a les seves necessitats i garantim un resultat sostenible en el temps, no només inmediat, també a llarg termini.

Ens ocuparem de dissenyar el seu espai segons les seves necessitats i desitjos i aportarem la nostra experiència al projecte per tal de configurar un jardí únic, integrat posant atenció a tots detalls.
Ens fem càrrec del projecte en la seva integralitat, des de la distribució i delimitació d’espais segons els usos, fins a l’assessorament en l’elecció d’espècies i plantes, passant pel sistema de reg, la il·luminació o el sembrat.

Estudiarem les condicions tècniques dels espais: sol i ombra. Orientació, temperatura, desnivells i també el respecte a les vistes naturals. L’assessorarem en tots els elements del seu jardí, a més de les plantes: jardineres, escales, il•luminació, tanques de diferents materials i fustes, coordinació d’obres noves o existents, moviments de terres...

A més, tindrem en compte la optimització del disseny respecte al seu posterior manteniment. La construcció es realitzarà amb materials de qualitat, durables i adaptats a l’entorn i paisatge per tal que el seu espai ajardinat sigui sostenible, adaptable a noves estètiques i es mantingui impecable amb un esforç mínim.

La construcció d’un jardí requereix un sistema de treball acurat i una gran experiència i coneixement dels terrenys.

 • Disseny integral del jardí
 • Assessorament en l’elecció de plantes, arbres, materials, etc.
 • Neteja del terreny i moviments de terres si son necessaris
 • Realització d’obres: murs amb travesses, talussos, camins d’accés, tanques, dipòsits per la recollida d’aigües.
 • Realització d’elements d’arquitectura exterior: pèrgoles, terrasses
 • Realització d’elements de paisatgisme: fonts, jardineres, tancaments, parterres, plantacions, empedrats, etc.
 • Realització de piscines i revestiments de les vores en els més moderns materials antilliscants, resistents al clima extrem de la Cerdanya i amb tota mena d’acabats (fusta, pedra, pissarra, etc)
 • Disseny i creació dels sistemes de reg adients al jardí.
 • Disseny i instal·lació de l’enllumenat: faroles, balises, focos de terra, empotrables, etc.
 • Preparació de terres per plantació i sembrat
 • Plantació i sembrat d’arbustos i plantes decoratives.
 • Suministrament i col·locació d’elements estètics i de mobiliari.

Tot serà construit de manera eficient, tenint en compte els més mínims detalls per a la seguretat d’infants i adults, en els terminis acordats i seguint la normativa vigent.
Els assessorarem en la selecció dels materials i els proposarem tota mena de solucions fins a trobar l’equilibri perfecte entre les seves necessitats i el seu pressupost.

 
Avda. Pirineus 65 · 17520 Puigcerdà
972 881 974 · 616 723 953

jardineria@germanschia.com